วันช้างไทยตำนานยิ่งใหญ่คู่แผ่นดิน

วันช้างไทยตำนานยิ่งใหญ่คู่แผ่นดิน – แหวนหางช้าง แหวนขนหางช้าง : Inspired by LnwShop.com

วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี ถือเป็นวันช้างไทย
ช้างไทยที่มีลักษณะพิเศษจะจะถูกนำมาเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ไทยในแต่ละรัชกาลช้างเป็นสัตว์ที่มีความสัมพันธ์และผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาเป็นเวลาช้านานแต่โบรานกาลแล้วรวมถึงการนำแหวนขนหางช้างมาสวมใส่ แต่เดิมนั้นสยามประเทศเคยใช้ธงชาติเป็นรูปช้างซึ่งแสดงถึงความผูกผันและเป็นการแสดงถึงช้างเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงอยู่ของชาติโดยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ช้างเผือกสามเชือก

อหวนหางช้าง

ช้างเผือกกับความเชื่อของไทย


ตามประเพณีไทยถือว่าเป็นเกียรติยศอย่างสูงยิ่งเป็นการแสดงถึงบุญบารมีอันสูงสุดของพระมหากษัตริย์จึงมีพระบรมราชโองการให้ทำรูปช้างเผือกไว้กลางวงจักรในธงเรือหลวงด้วยซึ่งธงเรือหลวงถือเสมือนเป็นธงชาติความเชื่อของคนไทยกับช้างเผือกเป็นช้างที่เกิดขึ้นเพราะพระบารมีของพระมหากษัตริย์แต่อันที่จริงแล้วช้างเผือกนั้น หากพระมหากษัตริย์พระองค์ใดมีช้างเผือกมาสู่พระบารมีจำนวนมากก็จะถือว่าเป็นมงคลสูงสุด บ้านเมืองอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไพร่ฟ้าหน้าใส เมื่อสำนักพระราชวังตรวจว่าเป็นช้างเผือกหรือช้างสำคัญแล้วก็จะนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์โดยจะน้อมเกล้าฯ ถวายช้างสำคัญ และมีพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางช้างสำคัญ พระมหากษัตริย์องค์ใดได้พบช้างเผือกเป็นจำนวนมาก แสดงว่า พระมหากษัตริย์พระองค์นั้นทรงถึงพร้อมด้วยบุญญาภินิหารบารมีมากช้างเผือกจึงได้รับการยกย่องเสมือนเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าช้างเป็นผู้ปกป้องเอกราชแห่งชาติไทยประวัติศาสตร์ชาติไทยได้จารึกไว้ว่าช้างได้เข้ามามีส่วนในการปกป้องเอกราชและความเป็นชาติให้แก่ชาวไทยเราในหลายยุคหลายสมัยอีกทั้งคนโบรานยังนิยมใช้ วิธีบูชาขนหางช้าง เครื่องรางที่เป็นขนหางหางมาถักทำ แหวนตะกร้อใช้ป้องกันอันตรายให้กับตนเองอีกด้วยในสมัยพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ได้ทรงประกาศเอกราชและความเป็นชาติของคนไทยบนหลังช้างทรงพระที่นั่งด้วยเช่นกันซึ่งช้างทรงในสมเด็จพระนเรศวรนับว่าเป็นช้างไทยที่ได้รับเกียรติอันสูงสุดยากจะหาใดเปรียบได้ ราคาแหวนขนหางช้างสีดอ โดยจากความกล้าหาญของช้างไทยในสมรภูมิรบยุทธหัตถีทำให้ช้างไทยเชือกนี้ได้รับพระราชทานพยศให้เป็น “เจ้าพระยาปราบหงสาวดี” และได้ทรงจัดให้มีตำหนักเฉพาะของเจ้าพระยาปราบหงสาวดีด้วย ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ทรงรวบรวมชาติไทยหลังจากที่ไทยเสียกรุงครั้งที่2 ให้เป็นปึกแผ่นและมั่นคงบนหลังช้างทรงพระที่นั่งรวบรวมชาติไทยเป็นปึกแผ่นมาจนถึงวันนี้ จากประวัติความเป็นมาดั่งนี้ช้างจึงเป็นสัตว์คู่ชาติไทยตั้งแต่โบราณมาช่วยในการร่วมออกรบเป็นพาหนะของพระมหากษัตริย์จากรุ่นสู่รุ่น มีการถักแหวนพิรอดหางช้างถือเป็นของขลัง อยู่เคียงข้างกับชาติไทยมานานแสนนานหากไร้ช้างแล้วก็คงยากยิ่งในการที่จะต่อสู้อริราชศัตรูนับว่าช้างไทยนั้นอยู่คู่ชาติไทยมานานแสนนานโยแท้